Послуги для комерційних, громадських та житлових будівель


Послуги з консалтингу у сфері енергоефективності
 • Оцінка проєктних рішень з точки зору енергетичної ефективності та забезпечення комфортних умов;
 • Складання енергетичного балансу та аналіз витрат на енергозабезпечення;
 • Визначення пріоритетних заходів з підвищення енергоефективності, оцінка зниження споживання енергії, води та викидів;
 • Техніко-економічне обґрунтування кожного окремого заходу з енергоефективності та пакетів заходів;
 • Оцінка поточного випливу на навколишнє середовище та розробка заходів щодо зниження цього впливу;
 • Аналіз наявної системи управління відходами та пропозиції щодо покращення;
 • Виявлення можливостей використання відновлюваних джерел енергії та власної генерації;
 • Розрахунок базових рівнів енергоспоживання та розробка рекомендацій щодо їхнього коригування;
 • Визначення ключових показників енергетичної ефективності та порівняння з аналогічними об’єктами в межах країни та з кращими світовими практиками;
 • Оцінка можливостей та рекомендації щодо впровадження системи енергомоніторингу та оцінка наявного стану обліку енергоспоживання;
 • Розробка рекомендацій, положень та інструкцій організації та діяльності служби енергетичного менеджменту.

Інструментальні обстеження
 • Інструментальна діагностика систем опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення;
 • Оцінка параметрів мікроклімату приміщень за допомогою датчиків температури, вологості та CO2 з можливістю запису даних;
 • Розрахунок ефективності інженерних систем та установок, шляхом вимірювання споживання та продуктивності;
 • Вимірювання та аналіз технологічних параметрів обладнання: температур, тисків, витрат, електричного навантаження;
 • Оцінка ефективності роботи системи в режимі охолодження та опалення приміщень, а також постачання свіжого повітря;
 • Тепловізійне обстеження огороджувальних конструкцій будівель, електрощитових та інженерного обладнання на предмет виявлення втрат тепла/холоду, поганого контакту чи інших недоліків;
 • Вимірювання теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівель та порівняння з проєктними значеннями і національними нормативами.

Послуги з підготовки інвестиційних планів
 • Розрахунок фінансових показників для запропонованих заходів (простий та дисконтований терміни окупності, NPV, IRR);
 • Порівняння енергоефективних проєктів;
 • Оцінка ризиків, їхнього впливу на проєкт та розробка шляхів зменшення;
 • Збір комерційних пропозицій щодо впровадження запропонованих заходів;
 • Аналіз зисків і витрат для існуючих об'єктів та розробка рекмендацій для нового будівництва;
 • Огляд та порівняння доступних програм фінансування з національних джерел та міжнародних фінансових інституцій;
 • Розробка супровідних документів: техніко-економічного обґрунтування, бізнес планів та інвестиційних планів;
 • Проведення маркетингових досліжень.

Останні проєкти

 • ІТП

  Змонтовано та запущено індивідуальний тепловий пункт з погодним регулятором та Система диспетчеризації АСЕМ в с. Нове, що біля Кропивницького.

 • Налаштування системи опалення ОСББ "МОТОР"

  Знаходимо оптимальний баланс між комфортом та споживанням енергоресурсів.

Наші партнери