Виконання енергетичних аудитів

Це енергетичне обстеження з метою виявлення енергетичних втрат, аналізу енергоспоживання та розробки пріоритетних заходів з енергетичної модернізації.

Призначенням енергетичного аудиту є розв’язання таких завдань:
 • складання балансу використання об’єктом енергетичних ресурсів;
 • розроблення організаційних і технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енерговикористання;
 • визначення потенціалу енергозбереження;
 • фінансова оцінка енергозберігаючих заходів;
 • можливі потенційні джерела фінансування заходів;
 • технічне завдання на проектування та впровадження заходів.
Ідеологія енергоаудиту ґрунтується на наступних основних посиланнях:
 • енергоаудитори не фіксують помилки, а виявляють фактичний стан енергетичного господарства та впливові фактори на енергоспоживання;
 • результати, які надаються замовнику, – це, насамперед, Звіт про енергетичний аудит, в якому визначаються: існуючий стан інженерних систем та елементів конструкцій будівлі, аналіз споживання енергетичних ресурсів споживачами будівлі, конкретні шляхи зниження рівня енергоспоживання з описом технічних рішень та орієнтовною вартістю.
Основними шляхами підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів є такі:
 • впровадження нового енергоефективного обладнання;
 • впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • удосконалення існуючих технологій, обладнання, переробки сировини та матеріалів і, як наслідок, підвищення якості продукції та/або продуктивності виробництва (для промислових об’єктів);
 • заміщення і вибір найефективніших енергоносіїв у разі необхідності;
 • зменшення втрат (нераціонального використання) сировини та матеріалів;
 • визначення обсягів втрат енергоресурсів та шляхи їх скорочення;
 • вжиття організаційно-технічних заходів, удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
 • урахування економічних, правових та інших чинників зниження рівнів енергоспоживання.
В рамках енергоаудиту виконуються:
 • аналіз та вивчення наявної проектної документації, відомостей про енергоспоживання, динаміку зміни тарифів на енергоресурси тощо;
 • аналіз енергоспоживання та ресурсоспоживання в процесі діяльності;
 • визначення рівня оснащеності об’єкту вузлами обліку споживання енергетичних ресурсів (комерційний та технічний облік);
 • проведення необхідних замірів, зокрема мікроклімату та параметрів енергоносіїв тощо;
 • тепловізійне обстеження;
 • електро- та теплотехнічні розрахунки;
 • розрахунок зниження викидів вуглекислого газу;
 • фінансовий розділ, з визначенням орієнтовних інвестицій, економії від впровадження енергоефективних заходів та терміни окупності;
 • декілька пакетів згрупованих енергозберігаючих заходів, з метою визначення оптимального до впровадження;
 • календарний план впровадження енергозберігаючих заходів, що враховує витрати часу на усі етапи, такі як створення технічного завдання, процедури закупівель, проєктування, погодження в усіх необхідних регулюючих органах згідно діючого законодавства, технічні роботи з дотриманням технологічних карт, пусконалагоджувальні роботи та інше.
 

Наші партнери