Виготовлення енергетичних сертифікатів

Сертифікація забезпечує інформування мешканців, відвідувачів, працівників про енергетичні показники будівлі, та сприяє формуванню відповідального ставлення до збереження енергоресурсів. В Україні сертифікація енергетичної ефективності будівель визначена положеннями Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», що був прийнятий в 2017 році.

Енергетичний сертифікат – це електронний документ, що дозволяє визначити клас енергетичної ефективності будівлі, рівні споживання енергії за різними видами інженерних систем, перелік та черговість заходів з енергоефективності, що, своєю чергою, дозволять покращити показники енергетичної ефективності будівлі та привести її до рівня мінімальних вимог.

Виготовлення енергетичного сертифікату є обов’язковим для участі багатоквартирних житлових будинків, що створили ОСББ у міських або державних програмах з термомодернізації будівель.

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:
  • об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
  • будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
  • будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
  • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

Сертифікацію енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель має право здійснювати виключно атестований енергоаудитор та атестований фахівець з обстеження інженерних систем. З переліком таких фахівців можна ознайомитись в базі даних фахівців, яка розміщена на офіційному вебсайті Держенергоефективності.

Розробити енергетичний сертифікат E-Audit.

 

Наші партнери